Book a meeting
Webnodes bytter navn til Relatude  Les mer her

Priser og betingelser

Denne siden inneholder våre veiledende priser for lisensiering av Webnodes programvaren. Vi tilbyr fire forskjellige produktpakker, som kan lisensieres frittstående eller i kombinasjon med hverandre. Alle produktene er bygget oppå den samme data-modellen og benytter det samme bruker-grensesnittet. Det er derfor enkelt å gjenbruke funksjonalitet, innhold og data mellom de ulike produktpakkene.

Webnodes software

Klikk her for en full oversikt over hva de ulike programvarepakkene inneholder, og for online lisensierig og pris.

Klikk her for å sette deg inn i betingelsen ved å lisensiere Webnodes pogramvaren

prismodellprismodellprismodellprismodellprismodellprismodell
Prismodell har to versjoner (Platinum og Gold) for hver av de fire produktene. Alle lisenser inneholder Webnodes Rammeverk for utvikling av egne moduler og spesialtilpasset funksjonalitet. En Platinum lisens bygger videre oppå en Gold lisens.

Segmenterings- og personaliseringsmodulen er tilgjengelig i Platinum lisenser.

Lastbalansering (load balancing) har en tilleggskostnad på
100 000,- og inkluderer to installasjoner. En Enterprise versjon inneholder alle produktene inkl. lastbalansering med to installasjoner.

Alle prisene i modellen er engangskostnader.
I tillegg påløper en årlig abonnementsavgift (20% av lisensenskostnaden) som faktureres forskuddsvis (jan.-des.) ved begynnelsen av det påfølgende året.

Webnodes CMS

GOLD inkluderer følgende

PLATINUM inkluderer følgende i tillegg til GOLD 

 • 1 site, og fritt antall domer
 • Opptil 20 redaktører/system brukere
 • Opptil 100 autentiserte-/ «min side» brukere
 • OData endepunkt
 • Nyhetsbrevmodul
 • Skjemamodul
 • SMS/MMS modul (+ fee per sendt/mottatt SMS/MMS)
 • Azure Media Services (699,- per mnd // valgfri aktivisering)
 • 2 ekstra sites og fritt antall domener 
 • Ubegrenset antall redaktører/system brukere
 • Opptil 1 000 autentiserte-/ «min side» brukere
 • Blogg/forum modul
 • Personalisering og segmentering
 • Sosial Media Publishing modul

 

 

 

 

 

 

 


Ekstra siter på samme installasjon koster 25 000,- per nye site (engangskostnad).

Webnodes E-handel

GOLD inkluderer følgende

PLATINUM inkluderer følgende i tillegg til GOLD 

 • All funksjonalitet CMS Gold
 • Ubegrenset antall autentiserte-/ «min side» brukere
 • Følgende innebyggede e-handels providere for;
  - Ulike betalingssystemer
  - Beregning av skatter/avgifter
  - Ulike produkt varianter
  - Ulike rabatt typer/-systemer
  - Beregning av fraktkostnader
  - Lagerstatus
 • All funksjonalitet CMS Platinum 
 • Produkt anbefalinger / Recomendation engine
 • Analyse og BI 
 • Sosial media modul for publisering og autentisering

 

 

 

 

 

 

 Ekstra siter på samme installasjon koster 25 000,- per nye site (engangskostnad).

Webnodes Intranett

GOLD inkluderer følgende

PLATINUM inkluderer følgende i tillegg til GOLD 

 • All funksjonalitet CMS Gold
 • 1 site / installasjon på intranettet (LAN)
 • Inntil 100 ansatte / Active Directory brukere
 • Active Directory adapter
 • All funksjonalitet CMS Platinum
 • Ubegrenset antall ansatte / Active Directory brukere

 

 

 

 

 
Ekstra siter på samme installasjon koster 25 000,- per nye site (engangskostnad).

Webnodes Sosial Samhandling

GOLD inkluderer følgende

PLATINUM inkluderer følgende i tillegg til GOLD 

 • All funksjonalitet CMS Gold
 • Inntil 10 000 medlemmer / «min side» brukere
 • Blog/forums modul
 • Fildeling og kommunikasjon
 • Media arkiv
 • Ubegrenset antall medlemmer/«min side» brukere 
 • Ubegrenset antall redaktører/systembrukere
 • Social Graph teknologi / «friend of a friend»
 • Sosial media modul for autentisering/login

 

 

 

 

 

Ekstra siter på samme installasjon koster 25 000,- per nye site (engangskostnad).