Book a meeting
Webnodes bytter navn til Relatude  Les mer her

Portal og spesialløsninger

Webnodes er også et utviklingsrammeverk. Rammeverket benyttes til å utvikle egne skreddersydde moduler eller andre spesialtilpassede portal- og nettløsninger. Det unike med dette verktøyet er at all spesialtilpasset funksjonalitet blir tett integrert i løsningen ved å benytte samme brukergrensesnitt og datamodell som resten av standardmodulene. Les videre under for flere eksempler på dette.

Ole_prosjekt database presentasjon

Portalløsninger

Webndoes webportal

Webnodes har laget en egen portalløsning som er basert på "multi tenant hosting". Dette betyr at en installasjon av Webnodes programvaren, kjører på en server og kan ha kapasitet til losjere tusenvis av mindre og standardiserte websider. Denne portalløsningen er ideell for større medlemsorganisasjoner som f.eks. idrettslag og foreninger. Gevinsten oppstår når alle medlemmene har mer eller mindre de samme behovene på nett. Da blir det mulig å standardisere oppsettet for alle medlemmene. Det unike med portalløsningen er at alle web sitene er standardiserte, og kan derfor enkelt flyttes mellom ulike installasjoner. Dette forhindrer nedetid, forenkler oppdateringer og effektiviserer hele administreringen av slike portaler. Hosting kostnader er vesentlig mindre sammenlignet med andre alternativer. Webnodes webportal er:

 • Robust og fleksibelt.
 • Skalerbart og med meget god ytelse
 • Enkelt å administrere.
 • Ingen nedetid ved oppdateringer
 • Rimeligere hosting enn ved andre alternativer
 • Standariserte websiter med begrenset mulighet for feilkilder.

Media bank - kundenett

diplom-is mediabank

Diplom-Is har utviklet en egen media bank applikasjon bygget oppå Webnodes rammeverket. Denne gjør det lettere for bedriftskunder å bestille reklamemateriell som kampanjer, video, butikkbannere, prislister osv. Bedriftskunder kan også bestille Diplom-Is produkter og kjølere direkte til sin butikk via kundenettet. Designere og selgere i Diplom-Is har et felles område der de oppretter og administrer reklamemateriell mot bedriftskunder. Denne spesialtilpassede applikasjonen er integrert med resten av programvaren i Webnodes. Systemet er blant annet avhengig av Webnodes sin brukermodul for å kunne styre rettigheter og ulike roller til de involverte.

Brukermodulen i Webnodes håndterer alle typer brukere, enten de er redaktører, administratorer eller registrerte kunder. Webnodes kan lagre alle data som registreres per bruker, herunder komplette profiler. Disse dataene kan enten importeres fra eksisterende medlemsregistre (AD), legges inn manuelt, eller om brukerne selv registrerer data via "min side". Medlemmene deles inn i definerte grupper i Webnodes, som så gis roller og rettigheter. En bruker kan være medlem i flere grupper, og både medlemmer og grupper kan arve egenskaper fra hverandre.

Diplom-Is har hva vi definerer som trippelnett løsning. Dvs. både nettsider (åpent for alle), intranett sider (kun åpent for ansatte) og kundenett (kun åpent for kunder og ansatte). Dette kan ofte være hensiktsmessig fordi en bruker kan ha ulike roller, en som ansatt, en annen som kunde ansvarlig og en tredje som redaktør på websiden. Diplom-Is bruker dette for å effektivisere arbeidsflyt og rollefordelinger i ulike situasjoner. Webnodes er godt egnet til å håndtere flere ulike åpne og lukkede webløsninger i en og samme installasjon.

Kurskalender med påmelding

kurskalander kpmg

Forskjellig kalanderfunksjonalitet med påmelding er et område som er mye brukt i både åpne- og lukkede løsninger utviklet på Webnodes. Noen kunder tilbyr dette som intern kursing og opplæring av ansatte, mens andre organisasjoner selger ulike kurs med påmelding til sluttkunder. 

Flere partnere har utviklet ulike kalenderapplikasjoner oppå Webnodes rammeverket, slik at organisasjoner enkelt skal kunne administrere alle prosesser rundt for eksempel opprettelse, påmelding og gjennomføring av kurs.

For KPMG innebærer dette blant annet:

 • Opprette nye kurs og legge disse ut på nettet
 • Håndtering av kursdeltagere og påmelding
 • Dialog med kursdeltagere
 • «Min kurs side» for kursdeltagere
 • Varsling og påminnelser
 • Automatisk evaluering

Saksbehandling

saksbehandling stami

STAMI står for Statens Arbeidsmiljø Institutt. De har både Intranet og webløsning basert på Webnodes.

intranett bilde

På Intranettet er det utviklet klanderfunksjonalitet rundt interne/eksterne arrangementer og kurs, en intern oppslagstavle for kunngjøringer, og et system for saksbehandling.

Saksbehandlingssystemet består av en veiviser for forskere når de fyller ut elektroniske søknadsskjema. Søknader under utarbeidelse kan lagres og redigeres underveis. Når søknaden er komplett, kan forskere automatisk sende søknaden inn til forskningsledere i Stami. Søknadene konverteres til PDF-format. Innsenderen kan hele tiden få status og innsikt i søknadsprosessen. Godkjente prosjekt blir tilslutt publisert på den åpne internettsiden, stami.no.

 

Forum - en nettbasert supporttjeneste

forum support

Internt i Webnodes bruker vi forum som en gratis supporttjeneste til våre sertifiserte utviklere og partnere. Da er all informasjon åpent tilgjengelig. Det interessante med denne måten å bruke forum på, er to ting.

Vi ser ofte at andre utviklere enn de som er ansatt i Webnodes, svarer på tekniske spørsmål og supporthenvendelser. Forumet bidrar således til et kollektivt engasjement for å hjelpe hverandre med ulike problemstillinger.

Det andre er at all informasjon blir kategorisert under ulike tema og innlegg, og er søkbart. Dette gjør det lett å filtrere på tema, samtidig som man kan søke seg frem til svar på spørsmål man lurer på ved hjelp av nøkkelord. Våre tekniske manualer sammen med all informasjon på dette forumet er søkbart. Begge disse to kildene er nå blitt viktige område for både support og dokumentasjon.

Det finnes mange former for diskusjonsforum på nett. Webnodes har utviklet en egen forummodul som kan tilpasses din organisasjons behov. Forum kan være åpne eller lukket, avhengig av som diskuteres. Som eier av et forum har man dog adgang til å sensurere bort usaklig, diskriminerende, sjikanerende eller på annen måte upassende innlegg.

Varsling og registrering via SMS

varsling og sms

I Webnodes har vi integrert en SMS/MMS gateway fra Netsize. (tidligere Ericsson IPX). Dette muliggjør at Webnodes kunder som har installert vår SMS/MMS modul kan både motta og sende SMS/MMS meldinger direkte fra denne modulen. Sikkerheten er høy og det samme systemet brukes til utsendelse av glemt passord, bank transaksjoner, innsjekking på fly, registrering etc. SMS har vist seg å være en viktig funksjonalitet ifm to hovedområder.

Det ene bruksområdet er relatert til varsling og registering. Flere digitale aktiviteter som krever påmelding, registrering og/eller verifisering av bruker, benytter SMS som et nyttig og sikkert kommunikasjonsmiddel. Dette er blant annet benyttet av domstolene for registrering av presse- og media representanter ved større og medieomtalte rettsaker i Norge. Og av Silver for utsendelser av passord ifm pålogging til dine pensjonsavtaler med mer.

Det andre bruksområdet er relatert til markedsføring med masseutsendelser via SMS/MMS. Her er det mulig å importere store mengder mobiltelefonnummer til Webnodes sin SMS modul. Kundene kan kjøre en masseutsendelse til flere mottakerne samtidig. Du kan også velge navn på avsender/kampanje som dukker opp i SMS’n som kundene mottar. NB! Ved bruk av masseutsendelser til reklameformål må kunden være klar over gjeldende lovverk og regler for slike utsendelser. Du skal blant annet ikke sende meldinger til kunder som ikke på forhånd har aksepter å motta dette.

Organisering av eventer og aktiviteter

tv aksjonen

For noen kunder er arrangementer støtteaktiviteter rundt hovedvirksomhetsområdet. For andre slik som TV-aksjonen er dette et virksomhetsområde i seg selv. I TV-aksjonens database er det registrert mer enn 300 000 frivillige bøssebærere som gjør den til Norges største frivelighetsdatabase. Disse gjør hvert år gjør en formidabel innsats for å samle inn penger til ulike veldedighetsformål. NRK arrangerer aksjonen sammen med en ny utvalgt støtteorganisasjon hvert år, og kombinerer dette med direktesendt TV.

Både før og under arrangementet skal nye og eksisterende bøssebærere engasjeres. Registrerte bøssebærere fra året før blir automatisk forespurt på SMS, og nye medlemmer som erverves blir registret i databasen via Webnodes sitt grensesnitt. Alle frivillige får orientering på SMS om hvor de skal møte opp på selve aksjonsdagen, og hvilke nærområder de skal samle inn penger i.

Hvert nærområde har en egen ledergruppe som har ansvaret for organiseringen av sitt område. Etter at innsamlingene avsluttes, telles pengene og rapporteres til NRK som kringkaster resultatene etter hvert som beløpene blir registret. SMS er et viktig kommunikasjonsmiddel både før og under TV aksjonen.

Webnodes har levert teknologien til TV aksjonen siden 2005. Dette er et lukket «back-end» system der medlemmer med rettigheter kan logge seg på og administrere utsendelser og oppdatere brukerdatabasen etc.

Voteringsløsninger

votering

Noen kunder har mange medlemmer spredt rundt omkring i landet. En del prosesser i slike organisasjoner er lukkede områder i en ellers åpen løsning basert på Webnodes. Slike organisasjoner skal ofte velge representantskap og ulike verv som rulleres hvert år. Andre kunder har egne nasjonale og/eller regionale komiteer som skal stemme frem vinnere i årlige konkurranser og kåringer.

Felles for alle disse er at det er mange stemmer som skal telles opp, og de som skal avgi stemmer sitter spredt rundt omkring i landet. For disse er det uhensiktsmessige å organisere voteringer basert på fysiske stemmesedler, felles oppmøter eller på annen måte som ikke omfatter bruk av en eller annen form for nettløsning. Derfor er det blitt utviklet en egen funksjonalitet basert på Webnodes for å kunne betjene denne type problemstilling på en sikkert og effektive måte.

Et eksempel er Econa som har ca. 18 000 medlemmer spredt rundt om i landet og som skal velge representantskap både lokalt og regionalt hvert år. Et annet eksempel er Gulltaggen som hvert år skal kåre vinnere i ulke kategorier innen digital markedsføring mm.

Lønnskalkulatoren

l√łnnskalkulator

Flere kunder av Webnodes har utviklet egne spesialtilpassede medlemsapplikasjoner oppå Webnodes rammeverket. Noen ganger er dette applikasjoner som brukes til å publisere data og informasjon til sluttkunder. Noen slike applikasjoner blir så populære at det er mulig å ta betalt for disse tjenestene.

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. For Econa er lønnskalkulatoren en slik tjeneste. Denne er kun tilgjengelig for registrerte medlemmer som betaler en årlig medlemsavgift.

Her kan medlemmene blant annet få oversikt over lønnsstatistikk og gjennomsnittslønnen for Siviløkonomrelaterte yrker fordelt på alder, lokasjon etc. Denne tjenesten brukes både av arbeidsgiver og arbeidstaker ifm. lønnsforhandlinger og analyse.

Media er også flittige brukere av denne statistikken og referer til tallene i flere nyhetsoppslag om sammenligning av lønnsnivåer i ulike yrker etc.