Book a meeting
Webnodes bytter navn til Relatude  Les mer her

Intranett

Webnodes har levert intranettløsninger til norske kunder i mer enn 13 år. Intranett er organisasjonens interne webløsning, et internt nett som kun ansatte/medlemmer har tilgang til. Noen inkluderer også andre "lukkede systemer" i dette begrepet (kundenett, ekstranett). Disse løsningene utveksler gradert informasjon i et lukket miljø, med begrenset adgang og ulike roller for registrerte medlemmer. Intranett stiller høye krav til håndtering av brukere, samt arbeidsflyt og sikkerhet rundt alt dette.

intranett setup

Læringsverkstedet - Intranett

læringsverkstedet - intranett

Læringsverkstedet har både internett og intranett løsning basert på Webnodes. De er opptatt av kunnskapsdeling, samt å bygge kulturer på tvers av ulike barnehager. Erfaringer fra barnehager f.eks. på Vestlandet deles med Østlandet osv. Intranettet er et viktig styringsverktøy for denne erfaringsutvekslingen. Læringsverkstedet består av mer enn 80 barnehager som igjen representerer flere hundre ansatte. Formålet med Intranettet er å bedre tilbudet til barna i de ulike barnehagene.

Redd Barna - Intranett

reddbarna intranett

Redd Barna har også både internett og intranett løsning basert på Webnodes. Intranettet er et internt system for ledelse, ansatte og regionskontorer. Intranettet er koblet til en rekke andre systemer, slik som Active Directory, MS Outlook, regnskaps-systemer, CRM systemer og dokumenthåndteringssystemer. Intranettet er et "Single Sign-on" grensesnitt som knytter flere av systemene i Redd Barna sammen, og gir enkel tilgang for de ulike medlemmene i organisasjonen vha. kun en pålogging.

Monter - Intranett

monter intranett

Montér, er Norges største byggevarekjede, og en del av Optimeras kjedekonsept. Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 95 utsalgssteder, 2000 ansatte og nærmere 7 milliarder i omsetning. Optimera kjedens internett løsninger er basert på Webnodes teknologi. På Intranettet styrer Montér blant annet ulike kampanjer for hele kjeden.

Stami - Intranett

stami intranett

STAMI står for Statens Arbeidsmiljø Institutt. De har både Intranet og webløsning basert på Webnodes. Systemet har mer enn 10 000 ulike brukere registrert. På Intranettet er det utviklet klanderfunksjonalitet rundt interne/eksterne arrangementer og kurs, samt en intern oppslagstavle for kunngjøringer, og et eget system for saksbehandling. I tillegg er tilgang til en rekke økonomifunksjoner samlet på Intranettet for godkjente brukere.

Diplom-Is - intranett

diplomis intranett

Diplom-Is har internett, kundenett, og intranett med "single sign-on" basert på Webnodes. På intranettet publiseres informasjon til de ca. 580 ansatte i selskapet. som f.eks. nyheter, kalenderoversikt, forslag og ideer, utlysing av ledig stilling, diskusjonsforum, deling av filer osv. Intranettet benyttes også til en rekke HR funksjoner, som publisering av ulike håndbøker, stillingsbeskrivelser og kvalitetskontroll. Kurskalenderen er et viktig verktøy for organisering av styremøter og andre nettmøter. Intranettet administrerer også ulike nyhetsoppslag som eksponeres til ulike TV-skjermer plassert rundt omkring på Diplom-IS fabrikker og kontorene i Norge.

Oslo Nye - Intranett

oslonye - intranett

Oslo Nye Teater er et av landets største teatre med ca. 150 000 besøkende hvert år. Teateret har over 100 ansatte, og engasjerer årlig over 300 ulike mennesker ifm oppsett og gjennomføring av ulike teaterforestillinger. Teatret har tre spillesteder: Hovedscenen, Centralteatret (med Teaterkjeller’n) og Trikkestallen. Intranettet brukes til å koordinere de ulike forestillingene og kommunisere med de ulike bidragsyterne som engasjeres ifm hver forestilling.