Book a meeting
Webnodes bytter navn til Relatude  Les mer her

Hvorfor Webnodes

Et bra nettsted skal være visuelt tiltrekkende, lettlest og salgsfremmende. Samtidig skal en ny nettløsning redusere mengden manuelt arbeid gjennom blant annet integrasjoner med andre IT systemer. Webnodes er utviklet for nettopp dette, med full valgfrihet ved implementering av design, enkel å integrere på og mot, samt effektiv når det gjelder å utvikle skreddersydd funksjonalitet til nettstedet. Webnodes skaper forretningsmessige verdi for din organisasjon.

Webnodes_camelon_large

Online oppdateringer

I løpet av et år slipper Webnodes ca. 2-3 nye versjoner (release) av programvaren som alltid er bakover-kompatible.

Oppdateringer pushes ut via administrasjonsgrensesnittet til kundene, og er inkludert i den årlige abonnements-avgiften, slik at alle kunder automatisk kan kjøre siste versjon av programvaren. 

Sikkerhet

Vi har jobbet med nettsikkerhet i mer enn 12 år, og deltatt i flere sikkerhets-tester, som er utført av eksterne og profesjonelle nettsikkerhetsselskaper.

Vi har levert nettløsninger til nettbanker og forsikringsselskaper, samt kundenett med over 300 000 medlemmer, intranett for over 1000 ansatte og nettbutikkløsninger med over 100 MNOK i omsetning.

Skalerbarhet og hastighet

Webnodes håndterer store mengder data og mye trafikk. En Webnodes installasjon kan deles og synkroniseres mellom ulike servere kalt load balancing.

Dette åpner for høy trafikk og store mengder data uten at servere bryter sammen og webløsninger går ned. I følge våre tester har Webnodes en av de raskeste og mest skalerbare løsningene på market.

Gjenbruk av data og innhold

gjenbruk av data

I Webnodes har vi utviklet «endepunkt» teknologi. Endepunkt muliggjør at kunder enkelt kan ta deler av sitt innhold (sine data), å eksponere dette i ulike maskinlesbare formater til andre som ønsker å bruke dette på sitt nettsted, eller i sin mobil app osv.

Dette krever et strengt skille mellom hva som er data (innhold) og hva som er presentasjonsmaler (design) i løsningen. I Webnodes lagres disse to tingene helt separat. Da kan andre (som du godkjenner) koble seg på ditt innhold (dine data) og presentere dette på sitt nettsted med egen design, eller konsumere dine data direkte inn i en mobil applikasjon.

Dette er verdifullt for mange kunder, fordi de ofte ikke vet hvem, eller på hvilken måte noen skulle ha interesse av deres data når nettstedet utvikles. I Webnodes blir data (innhold) automatisk lagret på en strukturert måte, og helt adskilt fra presentasjons-malene. Således kan alle nettsteder med Webnodes når som helst tilby sine data (innhold) til andre uten komplisert integrasjon, og kun ved hjelp av endepunktteknologi.

Dette er en unik teknologi i Webnodes som flere kunder benytter seg av i dag. Et eksempel på dette er Ecobox (NAL) som fremmer miljøvennlig arkitektur og som benyttes av både regjeringen.no, Husbanken, Enova, FutureBuilt, Treteknisk og mer enn 13 kommuner mm. Alle henter innhold fra NAL sitt nettsted vha endepunktteknologi og uten annen form for integrasjon.

Enhetlig og brukervennlig grensesnitt

Enhetlig og brukervennlig grensesnitt

En programvare kan ha uendelig mye og unik funksjonalitet, men dersom ikke brukergrensesnittet er intuitivt og brukervennlig, har denne funksjonaliteten liten verdi. Derfor har Webnodes samme med kunder og partnere i over 14 år, utviklet et helhetlig og intuitivt brukergrensesnitt for alle moduler og varianter av programvaren. Grensesnittet fornyes kontinuerlig.

I helhetlig brukergrensesnitt legger vi; det samme grensesnittet på tvers av alle moduler og produktversjoner av programvaren. Alt innhold redigeres i ett og samme grensesnitt uavhengig om innholdet skal publiseres til mobile flater og/eller for desktop (PC skjerm). Redaktørene kan be om forhåndsvisning av innhold, slik at de ser hvordan det vil bli seende ut i både mobil og for vanlig PC før publisering.

Det er det samme grensesnittet som benyttes uansett om kunden jobber med webpublisering, e-handel, intranett eller samhandling. Det anvendes samme logikk og type ikoner på tvers av ulike roller og valgt produktløsning. Vi mener at dette er en av våre styrker, sammenlignet med våre konkurrenter.

Webnodes er også en kraftig utviklingsplattform

hotel.no og rom eiendom

Tradisjonelle nettsteder blir i større grad forretningskritiske web applikasjoner. Med dette menes at ulike nettløsninger blir sentrale verktøy for å nå organisasjonens overordnede mål. Alle organisasjoner er forskjellige og alle har ulike mål og strategier. Derfor må også teknologien som kunne tilpasse seg alle disse ulike senarioene. I Webnodes refererer vi til dette som ontologier, dvs. ulike (data)modeller som tilpasses til hver enkelt organisasjons virksomhetsområde.

Webnodes har en egen ontologi modul som utviklere og systemarkitekter benytter når de skal bygge datamodeller som tilpasses ulike virksomhetsområde. I denne modulen kan utviklere også skreddersy funksjonalitet og lage spesifikke moduler og applikasjoner for din virksomhet. Webnodes består derfor ikke bare ferdigutviklede produkter, men det er også et avansert rammeverk for å kunne spesialtilpasse funksjonalitetsbehov til din virksomhet.

Hotell.no er et eksempel på et slikt prosjekt. Her er rammeverket satt opp til å finne, lagre og filtrere de beste tilbudene på mer enn 100 000 hotellsenger i hele verden. Dette er et typisk prosjekt som mange ville ha utviklet fra scratch på toppen av en database, og der et annet system ville ha administrert innholdet. Men siden dette er utviklet oppå rammeverket i Webnodes får kunden begge deler i ett og samme system.

Et annet prosjekt er Rom Eiendom som trenger et system som dynamisk kan plotte ledige lokaler i kartdatabaser. Dette gir brukervennlige søk og filtreringer for potensielle leietakere, samtidig som de publiserer annet innhold på nettstedet gjennom standard publiseringsløsningen i Webnodes.