Book a meeting
Webnodes bytter navn til Relatude  Les mer her

Headless CMS

I 2016 dukket det opp et nytt begrep i CMS verdenen: "Headless CMS". En headless CMS tilgjengeliggjør innholdet i et API, og at alle slags klienter (app, nettside, IoT enhet) kan koble til APIet for å hente det innholdet hver enkelt klient trenger.

headless

Forskjeller fra tradisjonelle CMS løsninger

I en tradisjonell CMS er det ofte en tett kobling mellom innholdet og hvordan det presenteres. Det skaper problemer i dagens marked hvor endringer skjer fort og nye kanaler skal tas i bruk. Må man vente lenge før presentasjonslaget vil støtte en ny teknologi som er viktig for din bedrift? Vil den i hele tatt bli støttet? Den problemstillingen slipper man i en headless CMS.

For redaktører vil man ikke merke noen forskjell fra en tradisjonell CMS. Man lager og forbedrer innhold i et brukervennlig grensesnitt. Forskjellen er bare hvordan innholdet tilgjengeliggjøres for publisering.

 

Webnodes støtter headless

Webnodes har vært en løsning med støtte for headless CMS siden 2011, da vi kom med OData støtte. Det gjør at alt eller deler av innholdet kan tilgjengeliggjøres i et innholds API.

Selve tankegangen bak headless har vi støttet siden første versjon av Webnodes i 2006. Vi har alltid ment at det ikke er lurt at en fleksibel CMS skal ha et proprietært presentasjonslag. Vi tror det er bedre å fokusere på å lage det beste innholds-APIet på markedet. Da kan utviklerne hos våre partnere bruke de beste og mest velegnede frontend-teknologiene som til enhver tid er tilgjengelig.

 

 

Åpner muligheter

En stor fordel med å bruke innholds-APIer, er at det da er veldig enkelt å blande innhold fra flere APIer i en og samme løsning. Om en app eller en nettside henter innhold fra 1 eller 3 eller 5 forskjellige headless CMS løsninger vil man ikke merke. Da slipper man å lage store kjempekomplekse CMS løsninger som skal omfatte enorme mengder innhold. Del opp de store løsningene i forskjellige innholdslagere, og la de frikoblede frontendløsningene hente den informasjonen de trenger. Om man ønsker å dele opp innholdslagrene basert på hvordan innhold logisk henger sammen eller om det bør organiseres etter hvordan avdelingene i din bedrift er del opp bestemmer dere selv.