Book a meeting
Webnodes bytter navn til Relatude  Les mer her

CMS-Webpublisering

Content Management System (CMS) eller web-publisering, er det mest anvendte produktet blant våre kunder. Uavhengig av hvilken virksomhet du utøver på nett, innebærer dette som regel en eller annen form for redigering av tekst og bilder og publisering av dette på nett. Vår publiseringsløsning er et resultat av mer enn 13 års erfaring med utvikling av CMS løsninger for hundrevis av kunder.

cms

Støtte for mobile flater

obos desktop mobile

I Webnodes blir innhold (data) lagret adskilt fra presentasjonsmalene (design). Innholdet kan enkelt gjenbrukes og eksponeres til ulike flater. Dette er kun begrenset av hvilke presentasjonsmaler som er settes opp i din nettløsning. Teknologien har en avansert og innebygget «device gjenkjenner». Webnodes vil automatisk gjenkjenne hvilke «apparat» og type skjermbredde som prøver å aksessere innholdet ditt. Webnodes vil så generere ditt innhold i den presentasjonsmal som er tilpasset skjermbredden klinten benytter når den aksessere innholdet. Dette skjer dynamisk på få millisekunder. 
 
Webnodes støtter også responsivt design. Dvs. maler og design elementer (bilder m.m.) tilpasser seg (responderer til) et hvilket som helst apparat og/eller skjermbredde som aksesserer ditt innhold. Således trenger du kun ett sett med responsive maler for alt innhold. Responsivt design blir mer og mer anvendt, men det kan også bli et mer kompliserende element da både navigasjon og design vil endre seg avhengig av type klient (skjermbredde) som aksesserer innholdet ditt. Uansett har Webnodes en egen «preview funksjon» som gjør at du kan se innholdet ditt for ulike skjermbredder før det publiseres.  

Headless innholds-API

headless

I 2016 dukket det opp et nytt begrep i CMS verdenen: "Headless CMS". Forskjellen mellom en tradisjonell CMS og en headless CMS er at en headless CMS tilgjengeliggjør innholdet i et API, og at alle slags klienter kan koble til APIet for å hente det innholdet hver enkelt klient ønsker. 

I en tradisjonell CMS er det ofte en tett kobling mellom innholdet og hvordan det presenteres. Det skaper problemer i dagens marked hvor endringer skjer fort og nye kanaler skal tas i bruk. Må man vente lenge før presentasjonslaget vil støtte en ny teknologi som er viktig for din bedrift? Vil den i hele tatt bli støttet? Den problemstillingen slipper man i en headless CMS.

En annen stor fordel med å bruke innholds-APIer, er at det da er veldig enkelt å blande innhold fra flere APIer i en og samme løsning. Om en app eller en nettside henter innhold fra 1 eller 3 eller 5 forskjellige headless CMS løsninger vil man ikke merke. Da slipper man å lage store kjempekomplekse CMS løsninger som skal omfatte enorme mengder innhold. Del opp de store løsningene i forskjellige innholdslagere, og la de frikoblede frontendløsningene hente den informasjonen de trenger. Om man ønsker å dele opp innholdslagrene basert på hvordan innhold logisk henger sammen eller om det bør organiseres etter hvordan avdelingene i din bedrift er del opp bestemmer dere selv. 

For redaktører vil man ikke merke noen forskjell fra en tradisjonell CMS. Man lager og forbedrer innhold i et brukervennlig grensesnitt. Forskjellen er bare hvordan innholdet tilgjengeliggjøres for publisering. 

Webnodes har vært en løsning med støtte for headless CMS siden 2011, da vi kom med OData støtte. Det gjør at alt eller deler av innholdet kan tilgjengeliggjøres i et innholds API.

Redigering av bilder og video

image edeting

Bilder og andre mediefiler som video streaming etc. er viktige elementer for brukeropplevelsen på web. Derfor har Webnodes utviklet et avansert verktøy for redigering og publisering av slike filer. Spesielt når det gjelder bilder er redigeringsmulighetene mange. Du laster opp det beste bilde du har uavhengig av format og størrelse, og lar Webnodes hjelpe deg med redigering og oppløsning slik at bilder blir mest mulig optimalisert for web og for ditt nettsted.

Når det gjelder videofiler er også mulighetene mange. Enten har du egne filer som du laster opp i arkivløsningen i Webnodes, og som da automatisk konverteres til egnede webformater. Eller så ønsker du å benytte videofiler som ligger lagret et annet sted enn i Webnodes løsningen din. Dette kan for eksempel være Youtube filer (åpent) eller Azure Media filer (lukket). Webnodes er integrert med begge deler. Alle videofiler som benyttes i Webnodes kan du redigere en rekke innstillinger på, som for eksempel størrelse, automatisk avspilling, loop etc.

Avanserte søk og relasjonsbasert navigering

relasjonsbasert navigering

I Webnodes tenker vi at søk og navigering er litt to sider av samme sak. Det handler om at innhold må finnes raskt og intuitivt. Ofte kombinerer brukeren begge disse to funksjonene, når den «filtrerer» seg frem til ønsket informasjon. Innhold er ofte naturlig relatert til hverandre. For eksempel når den besøkende på ditt nettsted viser interesse for en reisedestinasjon, kan den automatisk få opp annen informasjon (aktiviteter, hoteller, attraksjoner etc.) som helt naturlig er relatert til den samme turistdestinasjonen.

Dette har vi i Webnodes funnent et eget utrykk for; «relasjonsbasert navigering». På denne måten skaper man gode brukeropplevelser. Det skal være lett å finne det man er på utkikk etter, og det er ofte positivt å gi den besøkende direkte relatert informasjon mens den navigerer i ditt innhold.

Teknologien bak dette er selve kjernen i Webnodes, der vi lagrer ekte og toveis relasjoner mellom innholdstyper. Redaktøren slipper å tenke på hvor en bestemt artikkel skal organiseres eller lagres i forhold til meny- eller trestrukturer. Redaktørene bare definerer hvilke innholdstyper artikkelen er relatert til, så vil Webnodes automatisk plassere den i et nettverk av relatert innhold. Webnodes sørger da for at artikkelen dukker opp i menyen der hvor den naturlig hører hjemme, avhengig av navigeringen til den besøkende.

Hvis dette høres komplisert ut, så kan Webnodes selvfølgelig også lagre innhold i hierarkiske menystrukturer. Men med mye innhold og med flere navigeringsmuligheter (innganger) til samme artikkel (innhold), så kan trestrukturer fort bli veldig uoversiktlig.

Personalisering

personlalisering

Personalisering handler om at innholdet på en nettside tilpasses hver enkelt brukes, basert på en rekke forskjellige kriterier. Enhver besøkende til et nettsted har en eller annen form for identitet/profil, enten han/hun er medlem (registrert bruker) av nettstedet eller ikke. Når en bruker er registret og pålogget vet Webnodes selvfølgelig mer om den besøkende, enn om den ikke er pålogget/registret. De dataene brukes til å personalisere brukerens opplevelse på nettsidene. Er brukeren registret med postadresse i Oslo, eller kommer fra en IP adresse som hører til i Oslo, kan Webnodes settes opp til å generere innhold som er relevant for Oslo, mens en annen bruker fra Alta får innhold som er relevant for sin region.

Brukere som ikke er innlogget kaller vi for «anonyme brukere». Selv om man ikke har eksakt informasjon om hvem de er og hva de heter, får man en del informasjon fra nettleseren som ip-adresse, besøkshistorikk m.m. Disse dataene om den besøkende kan brukes til å personalisere innholdet, slik at brukeropplevelsen blir mest mulig skreddersydd til preferansene den besøkende har.

Segmentering og personalisering er en egen modul i Webnodes. Du kan lese mer om dette på bloggen vår her; Webnodes lanserer versjon 4.8

HTML editor - WYSIWYG

HTML editor

En viktig del av et CMS og E-Handelsløsning er WYSIWYG editor som gjør det mulig for redaktørene å redigere innhold i et Word lignende grensesnitt.

Webnodes har bygget en egen HTML editor basert på siste versjon av TinyMCE. Detter er en av de mest populære editorene på markedet og er basert på åpen kildekode. Den er meget brukervennlig og har mange av de samme funksjonalitetene og ikonene som redaktører vil gjenkjenne fra MS Word. Vårt standard brukergrensesnitt for tekstredigering (som også kan tilpasses) ser du av bildet til venstre. Editoren har også en automatisk «html renser» som fjerner all unødvendig formateringskode når redaktøren f.eks. limer inn innhold fra Word. Den kan også oversette tekster fra et språk til et annet basert på teknologi fra Google Translate.

Søkemotor optimalisering - SEO

microdata

Search Engine Optimization (SEO) er funksjonalitet for mer synlighet på web. Det finnes flere måter å oppnå dette på. I Webnodes har vi to måter som kan kombineres. Webnodes støtter de tradisjonelle måtene å tenke SEO på som f.eks. nøkkelord, metadata, beskrivende lenker, relaterte lenker osv. I 2011 utviklet vi i tillegg støtte for semantiske tagger gjennom schema.org initiativet.

Mengden innhold (data) på web øker eksponentielt. Dette ble en utfordring for søkemotorer. Derfor har de gått sammen om å utarbeide nye standarder for at søk generelt skal bli bedre til å forstå data (informasjon) på web, slik at søkeresultater blir mer nøyaktige og bedre for publikum. En slik standard er schema.org. I korte trekk handler dette om at informasjon (data) må kodes på en slik måte at også maskiner og ikke bare mennesker, skal kunne forstå meningen (semantikken) med innholdet.

Webnodes implementerte dynamisk støtte for denne standarden. Dvs. at Webnodes automatisk skal kunne generere semantiske tagger (som du ikke ser) i dine HTML maler, men som søkemotorer klarer å forstå og lese. Dette gjør at søkemotorer forstår bedre hvilke type innhold og i hvilken kontekst order og setninger brukes på ditt nettsted. Et eksempel er matoppskrifter publisert med Webnodes. Søkemotorer vil da kunne vise ikonbilde av matretten, koketid, kalorier og ingredienser som en del av ingressen i søkeresultatet. Dette gir mer synlighet og større trafikk til ditt nettsted. 

SMS/MMS og e-mail markedsføring

sms og email marketing

Det er viktig å kommunisere, engasjere og motivere kundene interaktivt på- eller i forbindelse med ditt nettsted. Slik skaper du lojale og returnerende kunder på nett. Hvilken situasjon mottakeren befinner seg i når du kommuniserer, er avgjørende for hvilken kanal du bør benytte. Derfor har Webnodes utviklet teknologi for å kunne kommunisere interaktivt med kunder og medlemmer på nett, enten via e-mail og/eller SMS/MMS teknologi.

Ønsker du å annonsere en konkurranse når en kunde går inn i et kjøpesenter, eller om du oppfordrer kunden til å sende inn et bilde i en bestemt situasjon, kan SMS/MMS være et riktig valg. Det handler om både tid og lokasjon, og noe som skjer der og da.

Ønsker du at mottaker skal delta i for eksempel en spørreundersøkelse, som skal besvares i løpet av noen dager, er ofte e-mail et godt alternativ.

Uansett valg av kanal har Webnodes utviklet avansert statistikk slik at du også kan få informasjon om hvem- og når kundene leser eller responderer på dine utsendelser.

SMS/MMS teknologien har også en del andre anvendelsesområdet som blant annet innen varsling, krisehåndtering, avstemming og innrapportering av data osv. Begge systemene håndterer masseutsendelser.

Analyse og Business Intelligence

used cars

Analyse og business intelligensen er viktige verktøy for stadig å bli bedre på web. Webnodes er integrert med Google Analytics, men kan også støtte andre typer analyse verktøy ved behov.

Webnodes støtter også segmentering av besøkende. I segmenteringsmodulen får man mye statistikk og en rekke analyser av trafikk og brukernes adferd på nettstedet. Segmenter opprettes på bakgrunn av hvordan man ønsker å segmentere brukerne i ulike grupper.

Segmenteringen gjøres i et brukervennlig grensesnitt, og man trenger ikke være teknisk for å dra full nytte av segmenterings-løsningen. Etter at de besøkende blir segmentert, personaliseres sidene for hver besøkende. All aktivitet en bruker utfører på et nettsted, lagres sammen med info om segmentet brukeren tilhører.

Analyse og rapportering, kan også oppnås gjennom en implementert standard i Webnodes som heter OData. Det fine med OData er at denne protokollen blant annet er integrert med MS Excel. Det vil si at du kan laste alle dine data fra ditt nettsted, eller et utvalg disse, inn i Excel. 

Når du har dataene dine i Excel, kan du enkelt bearbeide disse, lage fine grafer og visuelle effekter som du trenger til rapportering og analyse ved hjelp av MS Excel. Excel er et kjent verktøy for de fleste, så brukerterskelen for å plotte data og generere rapporter og grafer er lav. Du kan lese mer om OData i Webnodes her: